Konut Yönetim Programı

Konut Yönetim Programı

23.03.2016

Apartman ve site gibi toplu yapıların yönetimlerini gerektiği gibi şeffaf, güvenilir ve hesap verebilir şekilde yapabilmek için her apartman ve site yöneticisi ya da apartman ve site yönetiminin konut yönetim programına ihtiyaç duyar. Site yönetiminin ya da site yöneticisinin ihtiyaçlarına cevap verecek doğru apartman ve site yönetim programını seçmek önemlidir. Bunun için konut yönetim programının yönetici ya da yönetimin hangi ihtiyaçlarına nasıl cevap verdiği irdelenmelidir. Apartman veya site yönetiminin malik ve sakinler nezdinde cevap vermesi gereken ilk soru sitenin giderlerinin ne olduğu ve toplanan aidat ve diğer paraların nereye harcandığı sorularına cevap verebilmesidir. Bu sebeple konut yönetim programının ilk fonksiyonu apartman ve site yönetiminin gelir gider hesaplarını doğru tutabilmelidir. Tabi ki doğru tutulan hesapların yanında bu gelir gider hesaplarını malik ve sakinlere kolay ve anlaşılır bir yol ile iletmek de önemlidir. Apartman ve site yönetimlerinin gelir hesaplarının yanında gider yaptıkları başlıkları da düzgün şekilde yönetebilmeleri gerekmektedir. Aylık gider yapılan başlıklara bakıldığında bir yönetimin harcama yaptığı başlıklar çok olmamakla beraber doğru bir yöntem ile hesaplamalar ve ödemeler yapılmadığında konut yönetiminin hesap kontrolü içinden çıkılmaz bir hal alabilir.

Konut yönetimine finansal işlemler dışında ki bir başka yaklaşımda yönetimsel görev ve gerekli kayıtların doğru bir yönetim formatı içerisinde kayıt altına alınabilecek olmasıdır. Doğru konut yönetim programı, öncelikle malik ve sakin arasındaki yönetimsel farkı sağlayabilmelidir. Apartman ve site yönetimlerinin uymakla yükümlü olduğu kat mülkiyeti kanuni tavsiye niteliğindeki maddeleri göz önüne alındığında apartman ve site yönetimlerinin malik ve sakinleri borçlandırma yöntemleri farklı olmaktadır. Bir diğer deyişle ortak gider payları kat mülkiyeti kanununa göre metrekare payı, arsa payı, daire ya da mesken sayısı vb yöntemlerle apartman ve site yönetiminin yönetim planında uygun görüldüğü şekilde paylaştırılmaktadır. Bu paylaşımı doğru yapabilmek için de yönetimin konuttaki malik ve sakin ayrımını doğru şekilde sağlamış olması gerekmektedir. Tüm bu işlemler de konut yönetim programının doğru şekilde işlem göstermesine bağlıdır.

Konut yönetim programının yukarıda bahsedilen yaralarının yanında yerine getirmesi apartman ve site yöneticisi ve ya apartman ve site yönetimlerinin görevleri de şu şekilde sıralanabilir;

Konut yönetim programı birden fazla yapıyı ve konut yönetiminin ihtiyaç duyduğu sayıda meskeni ekleyebilmelidir. Örnek olarak Yönetişim apartman ve site yönetim programı bir konut yönetimi programı olarak site, apartman, plaza gibi yapılara daire, villa, mağaza vb. meskenleri sınırsızca ekleyebilme olanağı sağlar. Aynı konut yönetimi altında farklı meskenlere sahip malikler ya da sakinler kendilerine Yönetişim tarafından sağlanan tek kullanıcı numarası ile konut yönetimindeki farklı meskenlerine ulaşabilmektedir. Konut yönetim programı malik ve sakşn işlemlerini doğru olarak işleyebilmeli ve kayıt altına alabilmelidir. Örnek olarak Yönetişim apartman ve site yönetim programı, bir konut yönetimi programı olarak konut yönetimindeki sınırsız sayıda malik ve sakini tanımlanmasına olanak sağlar. Malik ve sakinler ile ilgili olan ihtiyaç duyulacak tüm bilgileri kendi sunucularındaki veri tabanlarına kaydedebilir. Yönetişim konut yönetim programı ile bir daire ya da meskeni birden fazla malik ya da sakin ile eşleştirin. Bu sayede sakinler Yönetişim tarafından sağlanan kullanıcı numaraları ile aynı meskeni ya da konut yönetimindeki farklı yapılardaki meskenlerini tek hesapta kontrol edebilir.

Konut yönetim programı finansal işlemleri de takipte başarılı olmalıdır. Aiadatlarını geç ödeyen malik ve sakinlere yönetim planına göre aylık gecikme faizi işletilebilmelidir. Örnek olarak Yönetişim konut yönetim programı ile gecikme faizleri otomatik olarak tahakkuk edilmekte ve otomatik muhasebeleştirilmektedir. Zamanında ödenmeyen borçlara işletilen bu faiz ile borcunu düzenli ödeyen malik ve sakinlere adil yakşalım sağlanmış olur. Yönetişim apartman ve site yönetim programı ile de istenirse faiz oranı istenirse faiz işletme periyotları ve faiz türleri basit ve bileşik olacak şekilde konut yönetimi tarafından belirlenebilir. Konut yönetim programının en önemli fonksiyonlarından biri de konut yönetiminin doğru ve anlaşılır şekilde raporlanabilmesidir. Örnek olarak Yönetişim konut yönetim programı ile gelir, gider, borçlandırma, borç tahakkuku, alacak vb. finansal hareketlerin raporlarını anlık ya da filtreleyerek alınabilir. Bunun yanında Yönetişim ile raporlarınıza grafik seçenekleri ekleyebilir, konut yönetim raporlarınızı daha anlaşılır hale getirebilirsiniz.

Sonuç olarak, konut yönetimlerinde görevlerin yerine getirilmesi ve görev takibinin yapılabilmesi için konut yönetim programına ihtiyaç duyulur. Yönetişim’e konut yönetim programı olarak güvenebilir ve kolayca kullanmaya başlayabilirsiniz.