Site Yönetim Programı

Site Yönetim Programı

23.03.2016

Apartman ve site gibi toplu yapıların yönetimlerini gerektiği gibi şeffaf, güvenilir ve hesap verebilir şekilde yapabilmek için her apartman ve site yöneticisi ya da apartman ve site yönetimi site yönetim programına ihtiyaç duyar. Site yönetiminin ya da site yöneticisinin ihtiyaçlarına cevap verecek doğru apartman ve site yönetim programını seçmek önemlidir. Site yönetim programının, yönetici ve yönetimlerin hangi ihtiyaçlarına nasıl cevap vereceği özellikle incelenmelidir. Konut yönetimlerinin ve konut yöneticilerinin site yönetim programından beklentileri, yönetimin malik ve sakin nezdinde yeterli olması gereken konular ile paralellik gösterir. Bu sorulardan öncelikle akla gelen, konut yönetimi için toplanan aidat ve diğer aidat avanslarının nereye harcandığıdır. Bu nedenle apartman yönetim programının ilk fonksiyonu apartman ve site yönetimlerinin konut yönetim gelir gider hesaplarının doğru tutulabilmesidir. Yönetimlerin doğru tuttuğu bu hesapların yanında belirtilen gelir ve gider hesaplarının maliklere ve sakinlere kolay ve anlaşılır bir yöntem ile iletmek de apartman yönetim programının yerine getirmesi gereken görevdir. Konut yönetimlerinin, gelir hesaplarının yanında gider yaptıkları harcama başlıklarını da düzgün şekilde yönetebilmeleri gerekmektedir. Aylık olarak yönetimin gider yaptığı başlıklar incelendiğinde, bir yönetimin harcama yaptığı başlık sayısı çok olmamakla beraber doğru bir yöntem ile hesaplamalar ve ödeme kontrolleri yapılmazsa site yönetimi için bu durum içinden çıkılmaz bir hal alabilir.

Apartman ve site yönetimine finansal işlemler dışındaki bir başka yaklaşımı da yönetimsel görev ve gerekli kayıtların doğru bir site yönetim formatı içerisinde kayıt altına alınabilecek olmasıdır. Öncelikle, doğru site yönetim programı malik ve sakin arasındaki yönetimsel farkı sağlayabilmelidir. Site yönetimlerinin uymakla yükümlü olduğu kat mülkiyeti kanunun tavsiye niteliği taşıyan maddeleri göz önüne alındığında, apartman ve site yönetimlerinin malikleri ve sakinleri borçlandırma yöntemleri farklı olmaktadır. Örnek olarak, site yönetimi ortak gider paylarını yönetim planında belirtilmiş şekilde olduğu üzere arsa payı, daire ya da mesken sayısı üzerinden bölerek borçlandırma dağıtımı yapılabilir. Bu paylaşımın doğru biçimde yapılabilmesi için de malik ve sakin ayrımının doğru bir şekilde konut yönetimi tarafından yapılmış olması gerekmektedir. Bahsedilen bu işlemlerin hepsi site yönetim programının doğru şekilde işlem göstermesine bağlıdır.

Site yönetim programının yukarıda gösterilen yararlarının yanında yerine getirilmesi gereken görevler, site yöneticisi ve site yönetimi için şu şekilde sıralanabilir; site yönetim programı site yönetiminde görev alan farklı kişilere farklı görevler tanımlayabilmesine olanak sağlamalıdır. Örnek olarak, Yönetişim apartman ve site yönetim programı bir site yönetim programı olarak yönetimde görev alan kişileri yönetici, denetçi, muhasebe, avukat gibi roller belirleyebilir. Bu kişilere de görev dağılımı yaparak kişileri site yönetim görevlerini takip için yetkilendirebilir. Site yönetim programı malik ve sakin işlemlerini doğru olarak işlediği gibi demirbaş kayıtlarını ve demirbaş takiplerini de doğru olarak yapabilmelidir. Örnek olarak, Yönetişim apartman ve site yönetim programı, bir site yönetim programı olarak stok ve demirbaşların sisteme kaydedilmesine olanak sağlar. İsterse, Yönetişim ile periyodik bakımlar düzenli olarak takip edilebilir, yıllanma zamanı gelince demirbaş amortismanı otomatik oluşturularak muhasebeleştirilir.

Site yönetim programı finansal işlemleri takipte de başarılı olmalıdır. Cari hesapların kontrolü ve takibi site yönetimlerinin önemli görevlerinden biridir. Örnek olarak, Yönetişim apartman ve site yönetim programı ile ürün ya da hizmet alınan tüzel kişleri cari hesaplara kaydedebilir, cari hesaplardaki tüm borç alacak işlemlerini takip edebilir, apartman veya site yönetiminin anlık mali durumu raporlanabilir. Site yönetim programının en önemli fonksiyonlarından biri de apartman yönetiminin finansal işlemlerinin doğru ve anlaşılabilir şekilde gösterilebilmesidir. Örnek olarak, Yönetişim apartman ve site yönetim programı ile kullanıcı dostu anlaşılabilir raporlar ulaşabilirsiniz. Yönetişim’in sunduğu detaylı, filtrelenebilir ve anlaşılır raporlar ile site yönetiminin ihtiyaç duyduğu dökümana kolayca ulaşılabilir, ihtiyaç duyulan çeşitli formatlarda dışa aktarım yapılabilir ya da çıktısı alınabilir.

Apartman ve site yönetimlerinde görevlerin yerine getirilmesi ve görev takibinin yapılabilmesi için site yönetim programına ihtiyaç duyulur. Yönetişim apartman ve site yönetim programına güvenebilir ve kolayca kullanmaya başlayabilirsiniz.