Toplu Yapı Yönetim Programı

Toplu Yapı Yönetim Programı

23.03.2016

Apartman ve site gibi toplu yapıların yönetimlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve takip edilebilirlik önemli faktörlerdir. Bunun için konut yönetici ve yönetminin güvenilir bir toplu yapı yönetim programına ihtiyaç duymaktadır. Yönetim faaliyetlerinin düzen ve işlevsellik içerisinde başarı ile yerine getirilmesi için konut yöneticilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilcek doğru toplu yapı yönetim programını seçmek önemlidir. Toplu yapı yönetim programının, toplu yapı yöneticisinin ihtiyaçlarına doğru cevap verecek şekilde seçmek önemlidir. Konut yöneticilerinin toplu hapı yönetim programından beklentileri, toplu yapıdaki maliklerin ve sakinlerin yönetimden beklentilerine göre değişik boyutlara ulaşabilmektedir. İhtiyaçların ne olduğu konusunda öncelik verilmesi gereken nokta toplu yapı yönetimi tarafından toplanan aidat ve avansların hangi harcama başlıklarına dağıtıldığıdır. Bu nedenle toplu yapı yönetim programının ilk fonksiyonu site yönetimlerinin gelir gider hesaplarının doğru tutulmasıdır. Toplu yapı yönetimnin gelir giderini doğru tutmanın yanında hesap verebilirlik ilkesine bağlı olarak gelir ve gider hesaplarının maliklere ve sakinlere kolay ve anlaşılır bir yöntem şel şletmek de toplu yapı yönetim programının görevlerinden biridir. Toplu yapı yönetim programı gelir başlıklarını kontrollü şekilde tutmasının yanında gider hesaplarını da benzer bir düzen içerisinde işlemesi gerekmektedir. Bir yönetim dönemi içerisinde toplunyapı yönetiminin yaptığı farklı harcama başlıkları incelendiğinde, toplu yapı harcama başlıklarının çok fazla olmadığı görülmektedir; ancak bu gider hesapları belirli bir düzen içerisinde tutulmadığında toplu yapı yönetimi finansal hesapları açısından içinden çıkılmaz bir zorlama altına girmiş olabilir.

Toplu yapı yönetimlerinin ve yöneticilerinin, toplu yapı finansal hesaplarını yürütmesinin yanında bir başka yaklaşımı da yönetimsel görev ve gerekli kayıtların doğru bir site yönetim formatı içerisinde kayıt altına alınabilecek olmasıdır. Doğru seçilmiş bir toplunyapı yönetim programı öncelikle toplu yapıda ikamet eden malik ve sakin arasındaki farkı iyi bir şekilde ortaya koyabilmelidir. Bu iki terim, malik ve sakin, toplu yapı adına yapılan harcamaların kişilere dağıtılmasında kullanılan önemli bir unsurdur. Örnek olarak, toplu yapı yönetimi gider başlıklarını malik ve sakşnlere toplu yapı yönetim planında belirtilmiş olduğu üzere ayrı kriterler ile dağıtmak durumundadır. Bu gider dağıtım payı arsa payı, metrekare, mesken sayısı gibi unsurlara göre gider paylaşımı yapılabilmektedir. Bahsedilen bu işlemlerin hepsi toplu yspı yönetim programının doğru şekilde işlem göstermesine bağlıdır.

Toplu yapı yönetim programının yıksrıda belirtilen temel görevlerinin yanında yerine getirmesi gereken diğer görevler, toplu yapı yöneticisi ve toplu yapı yönetimi için şu şekilde sıralanabilir:

Site yönetim programının yukarıda gösterilen yararlarının yanında yerine getirilmesi gereken görevler, site yöneticisi ve site yönetimi için şu şekilde sıralanabilir; site yönetim programı site yönetiminde görev alan farklı kişilere farklı görevler tanımlayabilmesine olanak sağlamalıdır. Örnek olarak, Yönetişim apartman ve site yönetim programı bir site yönetim programı olarak yönetimde görev alan kişileri yönetici, denetçi, muhasebe, avukat gibi roller belirleyebilir. Bu kişilere de görev dağılımı yaparak kişileri site yönetim görevlerini takip için yetkilendirebilir. Site yönetim programı malik ve sakin işlemlerini doğru olarak işlediği gibi demirbaş kayıtlarını ve demirbaş takiplerini de doğru olarak yapabilmelidir. Örnek olarak, Yönetişim apartman ve site yönetim programı, bir site yönetim programı olarak stok ve demirbaşların sisteme kaydedilmesine olanak sağlar. İsterse, Yönetişim ile periyodik bakımlar düzenli olarak takip edilebilir, yıllanma zamanı gelince demirbaş amortismanı otomatik oluşturularak muhasebeleştirilir.

Site yönetim programı finansal işlemleri takipte de başarılı olmalıdır. Cari hesapların kontrolü ve takibi site yönetimlerinin önemli görevlerinden biridir. Örnek olarak, Yönetişim apartman ve site yönetim programı ile ürün ya da hizmet alınan tüzel kişleri cari hesaplara kaydedebilir, cari hesaplardaki tüm borç alacak işlemlerini takip edebilir, apartman veya site yönetiminin anlık mali durumu raporlanabilir. Site yönetim programının en önemli fonksiyonlarından biri de apartman yönetiminin finansal işlemlerinin doğru ve anlaşılabilir şekilde gösterilebilmesidir. Örnek olarak, Yönetişim apartman ve site yönetim programı ile kullanıcı dostu anlaşılabilir raporlar ulaşabilirsiniz. Yönetişim’in sunduğu detaylı, filtrelenebilir ve anlaşılır raporlar ile site yönetiminin ihtiyaç duyduğu dökümana kolayca ulaşılabilir, ihtiyaç duyulan çeşitli formatlarda dışa aktarım yapılabilir ya da çıktısı alınabilir.

Apartman ve site yönetimlerinde görevlerin yerine getirilmesi ve görev takibinin yapılabilmesi için site yönetim programına ihtiyaç duyulur. Yönetişim apartman ve site yönetim programına güvenebilir ve kolayca kullanmaya başlayabilirsiniz.