Özellikler

YÖNETİM

Yapılar ve Meskenler

Site, rezidans, apartman, plaza gibi yapılara sınırsızca daire, villa, mağaza vb. Meskenleri ekleyin. Tek kullanıcı numarası ile yönetiminizde ki farklı yapılara erişim sağlayın.

Yönetim Kadrosu

Yönetici, denetçi, muhasebe, avukat gibi rolleri belirleyin. Görev dağılım yapınıza göre kişileri yetkilendirin.

Malik/Sakin İşlemleri

Yapılara sınırsız sayıda maliki ve sakini ayrı ayrı tanımlayın. İhtiyaç duyacağınız tüm bilgileri veri tabanına kaydedin. Bir meskeni birden fazla sakin ya da malik ile eşleştirin. Sakinler, kullanıcı numaraları ile aynı meskeni ya da farklı yapılardaki meskenlerini tek hesapta kontrol etsin.

Personeller

Yapınızda çalışan personelleri sisteme ekleyin. Personel özlük dosalarını oluşturun, kontrol edin. Görev atama be iş takibi yapın. SGK işlemlerini bir kaç basit adımda tamamlayın.

Demirbaşlar

Stok ve demirbaşlarınızı sisteme kaydedin. İsterseniz makine periyodik bakımlarınızı düzenli takip edin. Zamanı gelince demirbaş amortismanınız otomatik oluşturulsun, muhasebeleştirin.

Ajanda / Hatırlatıcı

Gelişmiş takvim özellikleriyle yapılacakları planlayın, ilgili personeli görevlendirin. Zamanı gelince hatırlatıcı sizi uyarsın, işleriniz takipsiz kalmasın.

Uyarılar

İşler kapıya dayandığında uyarılar sizi teşvik eder. Hatırlatıcılara kaydettiğiniz görevleri kolayca takip edin, anında aksiyon alınmasını sağlayın.

Yetkilendirmeler

Yönetim kadrosu, personeller, malikler ve sakinler. Kişiler kim olursa görmesini istediğiniz bölümleri belirleyin, kişileri bu sayfalara ulaşması ya da kontrol etmesi için yetkilendirin.

FİNANS

Cari Hesaplar

Ürün ya da hizmet aldığınız tüzel kişileri cari hesaplara kaydedin; tüm borç/alacak işlemlerini takip edin, anlık mâli durumlarını raporlayın.

Kasalar

Yapınıza sınırsız sayıda nakit ya da banka kasası ekleyin. Dilerseniz banka hesap entegrasyonu ile tüm banka hesap işlemleriniz otomatik yapılsın.

Borç Tahakkuk ve Tahsilat İşlemleri

Malik, sakin ya da cari hesaplarınızı teker teker ya da düzenli olarak borçlandırın. Ödemeler yapıldığında Yönetişim otomatik olarak ilgili hesapları alacaklandırsın, tüm işlemler otomatik muhasebeleştirilsin.

Otomatik Gecikme Faizi

Zamanında ödenmeyen borçlarınıza otomatik gecikme faizi işletin. Üstelik, isterseniz faiz oranı, faiz işletme periyotlarınızı ve faiz türlerinizi kendiniz belirleyin.

İade ve Virman İşlemleri

Yapılan ödemeleri iade edin, hesaplarınız arasında virman işlemleri yapın. Yönetişim sizi karışık işlemlere sokmadan otomatik muhasebeleştirsin.

RAPORLAR

Kullanıcı Dostu Detaylı Raporlar

Detaylı, filtrelenebilir ve anlaşılır raporlar ile istediğiniz dokümana kolayca ulaşın, dışa aktarın ya da çıktısını alın.

Filtrelenebilir

Filtrelenebilme özelliğiyle raporlarınızdan istenileni alın. Fazla bilgilerin karışıklık yaratmasına izin vermeyin.

Yönetsel Raporlar

Malik/Sakin bilgi raporu, hazirun cetveli, teslim listesi vb. yönetim ile ilgili tüm bilgilerin kolayca çıktısını alın.

İşletme Projesi

İster basit birkaç adımla, ister detaylı şekilde işletme projenizi hazırlayın, projenin gerçekleşme durumunu faaliyet raporu ile bildirin.

Finansal Raporlar

Gelirler, giderler, borçlandırmalar, alacaklar vb. tüm finansal hareketlerinizin raporlarını anlık ya da filtreleyerek alın. Grafik seçeneklerini kullanarak raporlarınızı daha anlaşılır kılabilirsiniz.

MUHASEBE

Tek Düzen Muhasebe Sistemi

Tek düzen muhasebe alt yapısıyla oluşturulmuş sisteme sınırsız sayıda alt hesap ekleyebilir, esnek yapısı ile hesap planlarını istediğiniz şekilde oluşturun.

Hukuki Defterler

Yevmiye defteri, defter-i kebir, yardımcı defterler, mizan ve bilanço vb. İhtiyacınız olan tüm muhasebe raporlarına kolayca ulaşın.

Otomatik Muhasebeleştirme

Entegre yapısı sayesinde tüm finansal işlemleriniz muhasebeleştirilir, gerekli fişler ve dökümler otomatik oluşturulur, hukuki defterlere işlenir.

ENTEGRASYON

Banka Entegrasyonları

24 banka ile entegre olabilen alt yapısı sayesinde tüm finansal ve muhasebesel işlemleriniz otomatik olarak gerçekleşir.

Kredi Kartıyla Tahsilat

Yönetim olarak kredi kartıyla ödeme kolaylığı sağlayın. Sakin ve sakinler borçlarını kredi kartıyla ödeme kolaylığına sahip olsunlar. Böylece tahsilatlarınızı daha hızlı gerçekleştirin.

KULLANICI İŞLEMLERİ

Yönetimi Güncel Takip Edin

Yönetim, malik/sakin arasındaki iletişimi bu platformdan sağlayın. Kullanıcılar borç/alacak bakiyelerini, geçmiş dönem borç/alacak işlemlerini, yönetimin sunduğu rapor ve dökümleri görüntülesin.

Mesajlar

Yönetime istek, şikayet ve önerilerinizi sistem üzerinden göndersin. Siz anında işleme koyun, ilgili personeli görevlendirin, iş takibini yapın.

Erişilebilirlik

Kullanıcı numarasıyla sakinler ve malikler sisteme ulaşabilir, birden çok ya da farklı yapılardaki mesken hesaplarını tek hesapta yönetebilir.

İLETİŞİM

Anketler

Yönetim ile ilgili bütünü ilgilendiren karar almakta zorlandığınızda anket ile tüm sakin ve maliklere ulaşın, ortak karar alınmasını sağlayın.

Öneri/İş Talep

Kullanıcılar ihtiyaçlarını iş talep formu ile size iletsin, online olarak ekranınızda görün, ilgili personele iletin.

E-Posta/Sms İle Bilgilendirme

Sakinlere, özel mesaj şablonlarını kullanarak ister tek tek, ister toplu halde SMS ya da e-posta yoluyla ulaşın. Duyurular yapın, borç bildiriminde bulunun, ödeme için teşekkür edin ya da özel gününü kutlayın.

Anlık Mesajlaşma

Sakinlere mesaj gönderin ya da sistem içi anlık mesajlaşarak iş takibinizi yapın.